Malikhaing Pagsulat Ng Komposisyon Bibliography Format

FIL 11: SINING NG PAKIKIPAGTALASTASAN SA FILIPINO I
Pag-aaral at pagpapahalaga sa wika at kultura sa pamamagitan ng pagkilala at pagsusuri sa tula, maikling kuwento, dula, at nobela sa Filipino.

FIL 12 SINING NG PAKIKIPAGTALASTASAN SA FILIPINO II
Pagsasanay at pagpapaunlad sa kakayahang sumulat ng iba’t ibang anyo ng sanaysay, nang binibigyan ng diin ang pagsusuri sa panitikan at kultura.

FIL 14 PANITIKAN NG PILIPINAS
Batayang kurso sa kasaysayang pampanitikan na nakatuon sa pag-aaral ng pagkaunlad ng panitikang Filipino mula sa panahong aborihinal hanggang      sa panahong kontemporanyo.

FIL 200 PAMARAAN NG PAGSASALIKSIK NA PAMPANITIKAN
Teorya at praktis sa pagsasaliksik na pampanitikan.

FIL 201 TEORYA AT KRITISISMONG PAMPANITIKAN
Masinsing pag-aaral ng kalakaran ng teorya at kritisismong pampanitikan    nang may pagbibigay-diin sa araling kultural, postkolonyal, feminista, at pangkasarian.

FIL 202 KRITISISMONG PAMPANITIKAN NG PILIPINAS
Masusing pag-aaral ng kritisismong pampanitikan sa Filipino at sa iba pang wikang Pilipino tungo sa paglilinaw ng mga tradisyon at kilusang pampanitikan.

FIL 203    MAPANURING KASAYSAYAN NG PANITIKAN NG PILIPINAS
Kritikal na pag-aaral ng kasaysayan ng panitikan mula sa panahong aborihinal hanggang sa kasalukuyan nang kaagapay ang pagsusuri ng kritikal  na pananaw ng mga pangunahing aklat ng kasaysayang pampanitikan ng Pilipinas tungo sa pagbubuo ng bagong kritikal na pananaw sa pagsulat ng kasaysayan ng panitikan.

FIL 205.4 ARALING HENERIKO:  MAIKLING KUWENTONG FILIPINO
Pag-aaral ng kasaysayan, pagkaunlad, at estetika ng maikling kuwento nang may pagpapalawak at pagpapalalim ng pag-aaral ng mga kakanyahan nito  sa  isang  partikular   na panahon, o ng mga kakanyahan ng mga maikling kuwento ng isang partikular na manunulat.

FIL 208.2 ARALING KRITIKAL:  POSTKOLONYALISMO SA PANITIKANG FILIPINO
Masusing pag-aaral at paglalapat ng teoryang postkolonyal sa panitikang Filipino.

FIL 208.3 ARALING KRITIKAL:  FEMINISMO SA PANITIKANG FILIPINO
Masusing pag-aaral at paglalapat ng mga teoryang feminista sa panitikang Filipino, lalo na sa mga akda ng kababaihan.

FIL 209.2 PANITIKANG ABORIHINAL:  EPIKO NG PILIPINAS
Masusing pag-aaral ng mga pangunahing epiko tungo sa panimulang pagtatala at paglalarawan ng isang mitolohiyang Pilipino.

FIL 211.1 KULTURANG POPULAR:  MGA ANYO NG KULTURANG POPULAR NG  PILIPINAS
Pag-aaral ng teorya at mga anyo ng kulturang popular.

FIL 221.2    MALIKHAING PAGSULAT:  MAIKLING KUWENTO
Palihan sa pagsulat ng maikling kuwento, at pag-aaral ng mga kakanyahan ng maikling kuwento nang isinasaalang-alang ang proseso ng rebisyon.

FIL 224.6    MGA NATATANGING PAKSA:  KONTEMPORANYONG PANITIKAN II
Isang bukas na kursong nakalaan sa pagbasa at pagpapahalaga sa mga kontemporanyong akdang pampanitikan tulad ng mga nasa bestseller list o nagkamit ng parangal na pampanitikan gaya ng Palanca Awards, Nobel Prize, o Booker Prize.

Ang malikhaing pagsusulat (Ingles: creative writing) ay anumang pagsusulat na lumalabas sa mga hangganan ng karaniwang prupesyunal, pampamamahayag, pang-akademiya, o teknikal na mga anyo ng panitikan, na pangkaraniwang nakikilala sa pamamagitan ng pagbibigay ng diin sa kagalingan o kasanayang pangpagsasalaysay, pagpapaunlad ng tauhan, at paggamit ng mga tropong pampanitikan. Dahil sa kaluwagan ng kahulugan, maaari para sa pagsusulat na katulad ng mga tampok na kuwento upang maituring bilang malikhaing pagsusulat, bagaman nakapailalim ang mga ito sa pamamahayag, dahil sa ang nilalaman ng mga tampok ay tiyakang nakatuon sa pagsasalaysay at pagpapaunlad ng tauhan. Ang mga akdang kathang-isip at hindi kathang-isip ay kapwa sumasailalim sa ganitong kategorya, kasama na ang mga anyong katulad ng mga akdang-buhay, mga talambuhay, mga maiikling kuwento, at mga tula. Sa kapaligirang pang-akademiya, ang malikhaing pagsusulat ay karaniwang pinaghihiwalay-hiwalay sa mga uring kathang-isip at panulaan, na may pagtutuon sa pagsusulat na nasa estilong orihinal, na salungat sa paggaya ng dati nang umiiral na mga henerong katulad ng krimen o katatakutan. Ang pagsusulat para sa pelikula at entablado— pagsusulat ng senaryo (screenwriting) at pagsusulat ng dula— ay itinuturo nang magkahiwalay, subalit naaangkop din sa kategorya ng malikhaing pagsusulat.

Mga sanggunian[baguhin | baguhin ang batayan]


Ang lathalaing ito na tungkol sa Panitikan ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.

0 thoughts on “Malikhaing Pagsulat Ng Komposisyon Bibliography Format

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *